Ons lichaam

Wat gebeurt er met een mens
Binnen een periode van ongeveer 25 jaar is het groeiproces van foetus naar volwassene voltooid. Een onwaarschijnlijke hoeveelheid ontwikkelingen volgt elkaar in sneltreinvaart op, uiteenlopend van leren lopen tot het volgroeien van het lichaam, van het leren praten tot het als jongvolwassene klaar staan voor het ‘echte’ leven. Het is dus helemaal niet zo vreemd als blijkt dat een aantal van die, voor een kind belangrijke ontwikkelingsmomenten, niet zo vloeiend verlopen. Ook volwassenen kunnen de gevolgen blijvend ervaren.

Het brein
Ons brein is flexibel. Hersencellen kunnen in reactie op nieuwe informatie ook nieuwe patronen construeren en nieuwe combinaties maken van zenuwcellen en neurotransmitters (chemicaliën die boodschappen tussen de zenuwcellen overbrengen). Sterker nog, ons brein is plooibaar. Ze veranderen voortdurend en passen hun bedrading aan, overeenkomstig nieuwe gedachten en ervaringen. En als gevolg van het leerproces verandert ook de functie van de afzonderlijke zenuwcellen zelf, waardoor elektrische prikkels makkelijker worden doorgegeven. Dit vermogen om de bedrading van het brein te wijzigen is essentieel om een andere invulling aan het leven te geven. 

Zwangerschap en bevalling
Tijdens de zwangerschap groeit een kind uit van een paar celletjes tot een baby. De ontwikkeling van de cellen staat onder invloed van het voedingspatroon, het fysieke gestel en het gedrag van de moeder.

Een bevalling is een risicovolle gebeurtenis, zowel voor moeder en kind. Voor het goed op gang komen van het leven buiten de baarmoeder, is een bevalling noodzakelijk. Een te snelle, te langzame of een bevalling met kunstgrepen kan invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Stofwisseling
Ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben vaak te maken met een verstoring in de stofwisseling. Hierdoor kan het brein niet optimaal functioneren. Vaak worden we bij een kind het eerst met de symptomen van een ontwikkelingsstoornis geconfronteerd. Deze ontwikkelingsstoornis kan erfelijk zijn, maar bijvoorbeeld ook zijn ontstaan tijdens de zwangerschap of geboorte. Daarnaast kunnen leefomstandigheden en de omgeving waarin het kind opgroeit (is opgegroeid) van grote invloed zijn geweest. De werking van de darmen en de organen heeft veel invloed op de werking van het brein. En andersom. 

Fascia
Fasciale structuren vormen een netwerk door je hele lichaam heen. De fasciale structuren vormen de steunstructuur van al het andere weefsel in het lichaam. Dit wordt ook wel tensegrity genoemd. Alle bloedvaten, organen, zenuwen, botten, spierweefsel zijn omgeven door fascia. Pas sinds enkele jaren wordt er serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van de fascia. Men is tot de ontdekking gekomen dat er een vorm van communicatie binnen de fasciastructuur plaats vindt, waardoor alles in je lichaam met elkaar verbonden is. Kijk eens op fascia magnified 25x en raak geinspireerd door de schoonheid van ons lichaam.

Trauma
Ieder mens maakt trauma in zijn of haar leven door. We leren door vallen en opstaan. Soms is het nodig dat er via de reguliere zorg wordt ingegrepen zoals een antibioticakuur of een operatie. Maar ook valpartijen, hoe onschuldig ze ook lijken, kunnen leiden tot schade. Maar vaak wordt de link niet gelegd tussen trauma en concentratieproblemen, of met vermoeidheid. De praktijk wijst uit dat er veel meer mogelijk is dan medicatie. De TED talk van Dr. Amen laat duidelijk zien wat er in het brein gebeurt.

Naast lichamelijke trauma's kunnen emotionele trauma's uw zelfherstellend vermogen negatief beinvloeden. 

Holistisch kijken
Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft andere genen, een andere ontwikkeling doorgemaakt in zijn/haar leven. Het zelfherstellend vermogen van de mens bepaald de mogelijkheden van leven. De behandelingen zijn gericht op het optimaliseren van het zelfherstellend vermogen.