Praktijk

Steeds vaker ervaren mensen dat de balans tussen structuur, functie en energiebalans van het lichaam verstoord wordt. Dit uit zich in een diversiteit aan klachten. Pijn, ziekte, vermoeidheid, hormoonwisselingen, neerslachtigheid zijn enkele veel voorkomende signalen. Maar wat is de oorzaak?

In de praktijk zijn verschillende therapievormen geïntegreerd. Door een unieke verzameling van opgedane kennis en kunde is een werkwijze ontstaan die wordt gebruikt om gezondheid te behouden en te verbeteren alsook het voorkomen van lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Deze therapievorm kan alle weefsels ondersteunen zoals spieren, bloedvaten, botten, zenuwen, organen, lymfe, huid en alle zintuigen.

Voor wie is de therapie bedoeld? 
In de praktijk worden alle uiteenlopende klachten integraal onderzocht en behandeld. U kunt in de praktijk terecht voor de behandeling van onder andere sportblessures, herstel na operaties, rugpijn, hoofdpijnen, vermoeidheid, burn-out, concentratieproblemen, angsten, overgangsklachten, hormonale problemen, vruchtbaarheidsproblemen, klachten na een bevalling, chronische aandoeningen, leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen.

Hoe werkt de therapie?
De technieken zijn gebaseerd op de aanname dat uw lichaam de potentie heeft tot zelfcorrectie. Blijvende klachten zijn signalen dat er in het lichaam te veel beschadigd is om zichzelf te helen. De toegepaste technieken verbeteren het zelfgenezend vermogen. Door de zachte behandeling zullen in de loop van de tijd verbeteringen plaatsvinden.

Bij gezonde mensen is de werking versterkend en preventief. De kracht van de therapie is het bevorderen van gezondheid door beter zelfmanagement waardoor chronische aandoeningen voorkomen kunnen worden.

Waar bestaat de behandeling uit?
In het eerste gesprek van twee uur wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van uw klachten. Bijvoorbeeld ongelukken, operaties, ziekten, bevallingen of andere ingrijpende gebeurtenissen. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Over het algemeen kunt u uw kleding aanhouden.

De behandeling wordt afgestemd op de informatie van dit eerste gesprek. Oefeningen voor thuis en/of aanvullende adviezen behoren tot de mogelijkheden. 

De vervolgafspraken duren een uur. 

Verdere informatie over de kosten en de voorwaarden vindt u hier.

Is de therapie wetenschappelijk bewezen?
De totale mix van therapie die ik aanbied is uniek en in deze vorm niet wetenschappelijk getoetst. Ik ben namelijk de enige die dit zo doet. Maar, zowel de reguliere zorg als de complemataire alternatieve zorg heeft baat bij wetenschappelijke onderbouwing. Een wetenschappelijk onderzoek is kostbaar. Een goed onderzoek heeft onafhankelijke financiers nodig. Verder is een goede interne validiteit (kwaliteit van onderzoeksopzet- en uitvoering) en externe validiteit nodig. Het beoordelen van de externe validiteit is doorslaggevend. Maar ziet de wetenschapper de mens achter de kwaal? Complementair alternatieve therapie is, net zo als de reguliere zorg, vaak gebaseerd op ervaring. De vraag is: kan je de klachten van een individu met zijn/haar unieke eigenschappen wel passen in een 'wetenschappelijk' vakje? In de huidge wetenschappelijke setting kan dat niet. Het enige wat dus telt is ervaring, de mijne maar vooral die van u.