Verzekering

Binnenkort ben ik aangesloten bij het CPION en in het bezit van een HBO diploma Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis. 

De therapie kan worden vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket van uw zorgverzekeraar.  Iedere zorgverzekeraar heeft eigen polisvoorwaarden. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en navragen of ik geregistreerd sta. Onder aan deze pagina vindt u de codes die de zorgverzekeraar nodig heeft om mij op te zoeken. Informeert u gelijk voor welk bedrag u bent verzekerd?

Om er voor te zorgen dat u een behandeling krijgt van hoge kwaliteit, ben ik aangesloten bij een landelijke beroepsvereniging, de VBAG. De Vereniging tot Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijze. Sinds 1984 waakt de VBAG in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. op opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een klacht -en tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen (alternatieve geneeskunde en geneeswijzen) opgebouwd. Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.vbag.nl/.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging voor B.S.M. de Jong therapeuten (BBT). Alleen therapeuten die de opleiding hebben volbracht kunnen lid worden. De vereniging heeft een beroepscode, een klacht -en tuchtregeling en een verplichte bijscholing. Voor meer informatie over deze vereniging verwijs ik u naar http://www.bsmdejongtherapeuten.com/bbt

VBAG licentienummer: 2.080605

BBT lidnummer: 05018

Zorgverlenersnummer: AGB 90-036497

Praktijkcode: AGB 90-(0)15234